Posturalni status podrazumeva statičko i dinamičko ponašanje tela u prostoru i međusobnom odnosu sa okolinom. Držanje tela je toliko specifično i individualno, da se pojedinac može „prepoznati” i na udaljenosti po stajanju, hodanju ili trčanju. Uslovi života, kakvo nameće urbano okruženje, često nepovoljno utiču na kičmeni stub i stopala. Najznačajniju ulogu u formiranju i održavanju pravilnog držanja tela imaju mišići, pa njihova slabost, ali i preveliko ili jednostrano opterećenje, može da izazove pojavu različitih poremećaja na kičmenom stubu i stopalima. Telesni deformitet trajno „obeležava” dete, fizičkim izgledom i psihičkim stanjem, pa je veoma važno otkriti deformitet što ranije, ne dozvoliti njegov napredak i izvršiti što je moguće veću korekciju. Vežba kao najbolje sredstvo pravilnog razvoja treba da bude individualno prilagođena uzrastu, potrebama i mogućnostima.

Nažalost, iako su navedeni problemi relativno dobro poznati njihova incidenca (broj novih slučajeva) se povećava iz godine u godinu, što potvrđuju i više objavljenih istraživanja sprovedenih tokom poslednje decenije u različitim delovima Republike Srbije. Nedostatak sistematskog pristupa u rešavanju ovih problema uzrokovan je brojnim objektivnim problemima, a najčešće su korektivni programi fizičkih aktivnosti ostavljeni roditeljima dece sa deformitetima kičme i stopala. Zbog toga na ishod korektivnih tretmana, pored stepena deformiteta i kvaliteta primenjenog programa, veliki uticaj imaju i motivisanost roditelja, njihovo slobodno vreme, ekonomski staus porodice itd.

Analize statusa kičmenog stuba i stopala, zahvaljujući mernim uređajima najnovije generacije, obavljaju se metodama koje su potpuno neinvazivne i bez ikakvih štetnih zračenja. Nakon dobijanja preciznih rezultata, moguće je izraditi posebno prilagođen program fizičkog vežbanja. Sprovođenje programa treba da rezultuje značajnim poboljšanjem, a precizni merni uređaji omogućavaju kvantifikaciju promena i adekvatnu ocenu efekata sprovedenog programa posebno prilagođenog fizičkog vežbanja.

Postignuti rezultati u korekciji deformiteta kičme i stopala nakon završetka posebno prilagođenog programa fizičkog vežbanja su održivi zahvaljujući povećanju unutrašnje motivacije za vežbanje, samopoštovanja i individualne sposobnosti samokontrole dece. Više informacija o ovoj temi potražite na stranici:

http://optimumsport.rs/index.php/homepage/korekcija-deformiteta-kicme-i-stopala

Suženje kožice penisa (fimoza) i nespušteni testisi (kriptohizam) spadaju u najčešće urogenitalne probleme u dece. Iako nakon pravovremene dijagnoze i adekvatne terapije u većini slučajava bivaju uspešno izlečeni, samo saznanje da dete ima problem sa genitalijama, za neupućene roditelje predstavlja neprijatnu traumu. Koje su osnovne informacije koje roditelji treba da znaju od fimozi i kripotorhizmu?

Autor: Dr sci Bojko Bjelaković, Specijalista pedijatar

Faze razvoja sa savetima za stimulaciju pravilnog razvoja kretanja, uz čiju pomoć roditelji mogu da prepoznaju i izbegnu nepravilna držanja i kretanja tela kod svoje dece

Autor: Prof. dr Lidija Dimitrijević, Niš